Komparativni analyza terminovanych a sporicich uctu v nabidce českých bank

Název práce: Komparativni analyza terminovanych a sporicich uctu v nabidce českých bank
Autor(ka) práce: Haurylava, Volha
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce by měla popsat teoretické a praktické vlastnosti určitých depozitních produktů, zastoupených v nabídce vybraných bank působících na českém bankovním trhu, a na základě zjištěných podrobných informací porovnat je mezi sebou. Rovněž je účelem stanovit nejlepší variantu úspory peněz při využití nabídky z každé skupiny depozitních produktů
Klíčová slova: depozitní produkty; komparace; bankovnictví
Název práce: Comparative analysis of fixed-term deposits and saving accounts in the offer of Czech banks
Autor(ka) práce: Haurylava, Volha
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work should describe theoretical and practical features of certain deposit products, which are represented in the offer of selected banks, acting on the Czech bank market. On the basis of ascertained information this products would be compared. The purpose is to find the best option to save money from the offered deposit products.
Klíčová slova: Comparative analysis; Deposit products; Banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 22. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: