Systémy pro podporu rozhodování

Název práce: Systémy pro podporu rozhodování
Autor(ka) práce: Novák, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na psychologii rozhodování, omezené možnosti člověka, racionální složku rozhodování a vliv emocionálních aspektů na tvorbu rozhodnutí. Především pak na rozhodovací proces v hospodářských subjektech a v celospolečenském procesu řízení. Na pozadí vývoje systémů pro podporu rozhodování, je popsán proces, kdy dochází ke sblížení a zapracování poznatků o psychologii rozhodování do nových přístupů ke konceptu podpory rozhodování a řešení problémů. Poukazuje na nedostatky původních teorií zaměřených především na podporu racionální složky rozhodování a na způsoby, jakým způsobem moderní trendy řešení problémů a podpory rozhodování stále více akceptují nejenom racionální složky lidské osobnosti, ale i skryté nevědomé faktory, znalosti a zkušenosti i emocionální aspekty lidského jedince.
Klíčová slova: znalostní management; psychologie rozhodování; podpora rozhodování; znalosti; rozhodovací proces; informační systémy; informace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3169/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: