Theory and Practice of Management of Foreign Exchange Exposure

Název práce: Theory and Practice of Management of Foreign Exchange Exposure
Autor(ka) práce: Manevski, Bojan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This academic paper gives explanation the main points of the foreign exchange market and the FOREX risk management strategies that companies develop. Reading trough this paper we get a clear overview of the Foreign Exchange market, the main players and their function. Get a detailed picture of the Exchange rate system, its development and current status; Hedging strategies and the central roll they have in the foreign exchange risk management of companies.
Klíčová slova: Hedging strategies ; Exchange rate overview; Hedging tools; FOREX Risk management
Název práce: Theory and Practice of Management of Foreign Exchange Exposure
Autor(ka) práce: Manevski, Bojan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá hlavními problémy devizového trhu a strategií řízení kurzových rizik rozvíjenými firmami. Přečtení diplomové práce poskytne přehled o fungování devizového trhu, o jeho hlavních účastnících a funkcích. Dále přinese detailní obrázek o kurzových systémech, jejich vývoji a současném stavu. V neposlední řadě se zabývá klíčovou rolí strategií zajišťování v rámci řízení kurzových rizik firem.
Klíčová slova: Přehled devizového kurzu; Řízení kurzových rizik; Nástroje zajištění; Strategie zajišťování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 25. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: