Management Control System: In selected profit and non-profit organizations

Název práce: Management Control Systems in Not for Profit Organization
Autor(ka) práce: De La Cruz Marquez, Michelle
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Stránský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis is about management control system. The first part contains the analysis of the subject, the factors, components and tools of management control. In the second part is about the difference of management control in profit and non-profit organizations.
Klíčová slova: management accounting; non-profit organization; management control system
Název práce: Management Control System: In selected profit and non-profit organizations
Autor(ka) práce: De La Cruz Marquez, Michelle
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Stránský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o systému manažerské kontroly. První část obsahuje analýzu daného tématu a věnuje se především otázkém předmětu s účelu manažerské kontroly. Ve druhé části je popsán rozdíl mezi systémem kontroly v ziskové a neziskové sféře.
Klíčová slova: systému manažerske kontroly; neziskové organizace; manažerské účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2008
Datum podání práce: 17. 6. 2009
Datum obhajoby: 24. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: