Ekonomická pridaná hodnota a jej sposoby využitia v podnikohospodárskej praxi

Název práce: Ekonomická pridaná hodnota a jej sposoby využitia v podnikohospodárskej praxi
Autor(ka) práce: Gallová, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valach, Josef
Oponenti práce: Oceláková, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Základom pre posúdenie finančnej výkonnosti podniku je jeho finančný výsledok. Aby sme zistili, či podnik hospodáril úspešne, môžeme jeho podnikový výsledok posúdiť v zmysle, či bol dosiahnutý podnikový cieľ alebo ho porovnať s ostatnými podnikmi. Posúdenie finančného výsledku podniku môže byť vykonané interne (napr. prostredníctvom vedenia podniku) alebo externe (napr. cez poskytovateľov kapitálu). Ak je úspech podniku vnímaný ako dosiahnutie cieľa, potom si môže podnik prirodzene sám určiť, čo presne rozumie pod podnikovým úspechom. Je preto nutné definovať jedno vhodné meradlo úspechu. Vyššia výkonnosť znamená v štandardnom prípade súčasne vytvorenie Shareholder Value. Snaha podniku o dosiahnutie vyššej EVA znamená vo všeobecnosti súčasne snahu o vyššie akciové kurzy, čo predstavuje aj zlepšenie pre samotných akcionárov. EVA je preto vhodná aj pre to, aby schopnosť podniku tvoriť výkony mohla byť meraná a zdanená a aby bolo možné nájsť pre investorov podniky, ktoré sľubujú najvyššie zvýšenie hodnoty v blízkej budúcnosti.
Klíčová slova: Ekonomická pridaná hodnota; EVA ako nástroj finančnej výkonnosti; EVA pre Shareholderov, Stakeholderov a ako základný nástroj pre management
Název práce: Ekonomická pridaná hodnota a jej sposoby využitia v podnikohospodárskej praxi
Autor(ka) práce: Gallová, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valach, Josef
Oponenti práce: Oceláková, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Základom pre posúdenie finančnej výkonnosti podniku je jeho finančný výsledok. Aby sme zistili, či podnik hospodáril úspešne, môžeme jeho podnikový výsledok posúdiť v zmysle, či bol dosiahnutý podnikový cieľ alebo ho porovnať s ostatnými podnikmi. Posúdenie finančného výsledku podniku môže byť vykonané interne (napr. prostredníctvom vedenia podniku) alebo externe (napr. cez poskytovateľov kapitálu). Ak je úspech podniku vnímaný ako dosiahnutie cieľa, potom si môže podnik prirodzene sám určiť, čo presne rozumie pod podnikovým úspechom. Je preto nutné definovať jedno vhodné meradlo úspechu. Vyššia výkonnosť znamená v štandardnom prípade súčasne vytvorenie Shareholder Value. Snaha podniku o dosiahnutie vyššej EVA znamená vo všeobecnosti súčasne snahu o vyššie akciové kurzy, čo predstavuje aj zlepšenie pre samotných akcionárov. EVA je preto vhodná aj pre to, aby schopnosť podniku tvoriť výkony mohla byť meraná a zdanená a aby bolo možné nájsť pre investorov podniky, ktoré sľubujú najvyššie zvýšenie hodnoty v blízkej budúcnosti.
Klíčová slova: EVA ako nástroj finančnej výkonnosti; Ekonomická pridaná hodnota; EVA pre Shareholderov, Stakeholderov a ako základný nástroj pre management
Název práce: Economic Value Added and its uses in practices
Autor(ka) práce: Gallová, Silvia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Valach, Josef
Oponenti práce: Oceláková, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
A concept of EVA is critical in evaluating the performance of any business. Economic Value Added refers to the incremental value created by an activity or a business venture. It measures the economic rather than accounting profit created by a business after the cost of all resources including debt and equity had been implied. Improving EVA can be achieved by generating more revenue without using additional capital. The capital invested in the business might be reduced by selling non-operating assets and redeploying the capital into projects and activities with higher operating performance than current projects have. ...
Klíčová slova: EVA as performance metrics; Shareholders and Stakeholders; Economic Value Added

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2007
Datum podání práce: 24. 8. 2009
Datum obhajoby: 16. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: