Environmentální konflikty

Název práce: Environmentální konflikty
Autor(ka) práce: Hamšíková, Renata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá environmentálními konflikty, popisuje účastníky těchto konfliktů včetně charakteristik chování jednotlivých skupin aktérů a vyjmenovává možné způsoby řešení. Vysvětluje také termín governance jakožto jeden z aktuálních přístupů ke studiu i řešení různých forem sociálních konfliktů. Práce ukazuje na konkrétní environmentální konflikt kolem rysa ostrovida v kontextu s problematikou hodnoty přírodních statků a rovněž v souvislostech ekonomických.
Klíčová slova: rys ostrovid; hodnota přírodních statků; les; governance; nástroje environmentální politiky; účastníci environmentálních konfliktů; environmentální konflikty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2007
Datum podání práce: 3. 1. 2007
Datum obhajoby: 30. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: