Implementace programu WHO Zdraví 21 v ČR a v kraji Vysočina

Název práce: Implementace programu WHO Zdraví 21 v ČR a v kraji Vysočina
Autor(ka) práce: Wasserbauer, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Zimenová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretickým východiskem práce bude vymezení Světové zdravotnické organizace (WHO) a programu ZDRAVÍ 21, jenž je doporučením pro jednotlivé evropské státy, jak zlepšit zdraví svých občanů. V ČR byl tento program přijat vládou v rámci celé ČR i v rámci jednotlivých regionů. Práce se bude především zabývat implementací programu v rámci jak celé ČR, tak i v konkrétních podmínkách kraje Vysočina.
Klíčová slova: Světová zdravotnická organizace; Program ZDRAVÍ 21; Zdraví
Název práce: Implementation of the WHO Zdravi 21 Programme in the Czech Republic and in the Vysocina Region
Autor(ka) práce: Wasserbauer, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Zimenová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theoretical way out of my work will be determination of the World Health Organization and the programme ZDRAVI 21 which is recommended for individual European states how to improve health of their citizens. This programme has been accepted by the government within the whole Czech Republic even in terms of individual regions. My thesis will be mostly dealed with implementation of the programme within both the whole Czech Republic and particular conditions of the Vysocina region.
Klíčová slova: World Health Organization; The programme ZDRAVI 21 ; Health

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 17. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18741/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: