Implementace informačního systému SAP do podniku Soluziona, s.r.o

Název práce: Implementace informačního systému SAP do podniku Soluziona, s.r.o
Autor(ka) práce: Foltová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Benešová, Vlasta
Oponenti práce: Šmejkalová, Zora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o implementaci ERP systémů do středně velkých firem. Zabývá se celým procesem implementace od přípravy projektu, přes výběrové řízení, implementaci ERP systému až po rutinní provoz, a to se zaměřením na specifika a rizika ERP projektů. V praktické části se zabývá konkrétním projektem implementace SAP R/3 do podniku Soluziona, s.r.o.
Klíčová slova: rizika projektů ERP; SAP R/3; SAP; ERP; Implementace IS
Název práce: Implementation of IT system SAP for company Soluziona
Autor(ka) práce: Foltová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Benešová, Vlasta
Oponenti práce: Šmejkalová, Zora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: