Analýza personální práce ve VRV a.s

Název práce: Analýza personální práce ve VRV a.s
Autor(ka) práce: Boušková, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Frýba, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je Analýza personální práce. První část představuje teoretické východisko pro následnou praktickou část. Jednotlivé kapitoly se zabývají nejprve obecnými aspekty personální práce a dále pak vybranými personálními činnostmi. Druhá část aplikuje teoretické poznatky při analýze personální práce ve středně velké české společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.). Výsledkem této práce je zhodnocení personální práce ve společnosti a navržení opatření, která by v jednotlivých oblastech přispěla k vyšší efektivitě a zlepšení personální práce v podniku.
Klíčová slova: získávání; odměňování; adaptace; výběr; práce; personální; rozvoj; vzdělávání
Název práce: Personal work analysis at VRV a.s
Autor(ka) práce: Boušková, Renata
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Frýba, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of this diploma thesis is Personal work analysis. The first part of the thesis consists of theory on personal work and activities. The second part applies theory on personal work analysis at Vodohospodářský Rozvoj a Výstavba a.s.. The main target of the thesis is to describe and evaluate personal activities and to propose measures, which would lead to improvement of personal work in the company.
Klíčová slova: adaptation; remuneration; recruitment; development ; training; work; personal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2009
Datum podání práce: 26. 8. 2009
Datum obhajoby: 16. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21315/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: