Osobní a rodinné finance - investiční příležitosti v ČR

Název práce: Osobní a rodinné finance - investiční příležitosti v ČR
Autor(ka) práce: Vodolánová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se snaží prozkoumat současnou situaci na českém trhu z hlediska možností a příležitostí ke spoření a investování pro drobného investora. Shrnuje základní metody a pravidla investování a finančního plánování. Identifikuje a popisuje investiční instrumenty dostupné na českém trhu.
Klíčová slova: rodinné finance; osobní finance; finanční plánování
Název práce: Personal and Family finance - Investment opportunities on the Czech market
Autor(ka) práce: Vodolánová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis tries to explore the current situation on the Czech market in terms of options and opportunities for saving and investing for the small investor. It summarizes the basic methods and rules of investing and financial planning. Identifies and describes the investment instruments available on the Czech market.
Klíčová slova: financial planning; personal finance; family finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2009
Datum podání práce: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 16. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20833/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: