Analýza funkčnosti implementační struktury Společného regionálního operačního programu v Regionu soudržnosti Jihovýchod

Název práce: Analýza funkčnosti implementační struktury Společného regionálního operačního programu v Regionu soudržnosti Jihovýchod
Autor(ka) práce: Kodysová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společný regionální operační program nahrazuje ve zkráceném programovacím období Regionální operační programy regionů soudržnosti. SROP je jedním z 5 operačních programů, kterým se v ČR realizuje politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropských společenství. Z tohoto programu jsou podporovány regiony, jejichž HDP nedosahuje 75 % průměru společenství. Financování programu je na straně EU zajišťováno prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu, ze kterých bylo na realizace SROP vyčleněno více něž 454 mil ?. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj a na implementaci se podílí množství zprostředkujících subjektů. Oblastmi podpory jsou podnikání, rozvoj infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj cestovního ruchu. Region soudržnosti (NUTS II) Jihovýchod je jedním ze 7 podporovaných regionů ČR.
Klíčová slova: NUTS II Jihovýchod; implementační struktura; SROP; Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2007
Datum podání práce: 3. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4494/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: