Možnosti uplatnění marketingu na trhu dálkové dopravy

Název práce: Možnosti uplatnění marketingu na trhu dálkové dopravy
Autor(ka) práce: Plíva, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje oboru dálkové osobní dopravy v České republice z pohledu zákazníka ? cestujícího. Zkoumá současnou nabídku služeb na trhu a spokojenost zákazníků s nimi. Současně hledá příčiny spokojenosti i nespokojenosti zákazníků s veřejnou dopravou a aspekty, které mají vliv při rozhodování mezi dopravou veřejnou a dopravou individuální. Naznačeny jsou cesty k rozvoji oboru dálkové dopravy a konkurenčního prostředí v oboru a možnosti uplatnění marketingových přístupů.
Klíčová slova: cestující; železnice; vlak; autobus; marketing; dálková doprava; doprava
Název práce: Possibilities of Marketing Applications in the Express Transport Sector
Autor(ka) práce: Plíva, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2007
Datum podání práce: 3. 1. 2007
Datum obhajoby: 5. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: