Analýzy relevantních trhů elektronických komunikací

Název práce: Analýzy relevantních trhů elektronických komunikací
Autor(ka) práce: Kopečná, Irena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zajíček, Miroslav
Oponenti práce: Císař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení analýzy relevantních trhů elektronických komunikací. V úvodu bylo popsáno rozdělení trhů v oboru elektronických komunikací podle tzv. Nového Regulačního Rámce Elektronických Komunikací (NRREK). Jedná se o 18 relevantních trhů, které byly určeny Evropskou komisí. V další části analýzy je uvedena obecná definice relevantního trhu a následuje úvaha, zda je těchto 18 relevantních trhů opravdu relevantních. Úvaha se opírá o příklady na trzích připojení k internetu, trhu hlasových služeb a trhu distribuce TV signálu. Úvaha také využívá zdroje Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Poslední část této práce přináší závěr, tedy zodpovězení otázky, zda si všech 18 relevantních trhů elektronických komunikací opravdu zaslouží přívlastek relevantní.
Klíčová slova:
Název práce: Analysis of relevant markets in electronic communications
Autor(ka) práce: Kopečná, Irena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zajíček, Miroslav
Oponenti práce: Císař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: market for TV broadcasting distribution; voice market; internet connection; National Regulatory Authority; New Regulatory Framework; Electronic communications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2007
Datum podání práce: 3. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4496/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: