Dánsko a jeho obchodní a kulturní specifika

Název práce: Dánsko a jeho obchodní a kulturní specifika
Autor(ka) práce: Laňová, Milena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Černohlávková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce nastiňuje kulturní a obchodní aspekty Dánska. První kapitola se zabývá obecnou charakteristikou Dánska, jeho ekonomickou situací a stručnou historií. Druhá kapitola seznamuje s dánskou kulturou a hodnotami ve společnosti. Kulturní standardy jsou rozděleny do kulturních dimenzí dle Hofstede a dále porovnány s českými standardy. Dánské obchodní prostředí je předmětem třetí kapitoly. Kapitola zahrnuje nejen obchodní jednání, ale popisuje i dánskou podnikovou kulturu a spotřební chování Dánů. Poslední kapitola je věnovaná výsledkům dotazníkového šetření.
Klíčová slova: kultura; Grónsko; obchodní jednání; Faerské ostrovy; Hofstede; Dánsko
Název práce: Denmark and its cultural and business specifics
Autor(ka) práce: Laňová, Milena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Černohlávková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis provides an insight into Danish culture and society. First chapter is dealing with the general characteristics of Denmark and its economic situation. Furthermore, it includes brief history. Following chapter introduces Danish culture and the values of the society. The cultural standards are divided into cultural dimensions, introduced by Hofstede, and compared to the Czech cultural standards. Danish business culture as well as business negotiation style is subject to third chapter. The chapter also provides information about consumer behaviour in Denmark. The last chapter introduces the results of a survey made.
Klíčová slova: culture; Faroe Islands; Denmark; Greenland; Hofstede; business negotiation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 14. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20531/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: