Formy zlepšujících (KAIZEN) aktivit ve firmách z vybraných oborů

Název práce: Formy zlepšujících (KAIZEN) aktivit ve firmách z vybraných oborů
Autor(ka) práce: Sukdolák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pirožek, Petr
Oponenti práce: Möser , Frank
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je provézt analýzu kaizenových aktivit a aktivit neustálého zlepšování v různých firmách, působících v České republice. Dále pak na základě této analýzy určit kritéria, podle kterých lze zvolit vhodnou formu kaizenových aktivit a aplikovat vhodné nástroje a metody neustálého zlepšování výrobního procesu.
Klíčová slova: lean; TPS; kaizen
Název práce: Forms of continuous improvement (KAIZEN) activities in the companies from selected branches
Autor(ka) práce: Sukdolák, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pirožek, Petr
Oponenti práce: Möser , Frank
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis is to analyze continuous improvement (Kaizen) activities in companies, which operates in the Czech Rep. Based on this analysis, defining criteria for optimal selection of forms of continuous improvement activities, and aplling suitable tools and methods of continuous process improvement will follow.
Klíčová slova: TPS; lean; kaizen

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 2. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: