Integrovaný dopravní systém v Mnichově

Název práce: Integrovaný dopravní systém v Mnichově
Autor(ka) práce: Sedlák, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Itterheim, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná bakalářská práce teoreticky popisuje podstatu integrovaných dopravních systémů, jejich výhody a nevýhody obecně a jejich budoucí vývoj. Hlavním cílem je analýza konkrétního IDS, resp. dopravního svazu v Mnichově a v neposlední řadě srovnání s dalšími integrovanými dopravními systémy dalších měst Evropy.
Klíčová slova: integrovaný dopravní systém; IDS; dopravní svaz; Mnichov; veřejná doprava
Název práce: Munich Transport and Tariff Association
Autor(ka) práce: Sedlák, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Itterheim, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This final bachelor thesis describes the theoretical nature of the integrated transport systems, their advantages and disadvantages in general and their future development. The main objective is to analyze a particular integrated public transport system or more precisely The Munich Transport and Tariff Association, and last but not least compare with other integrated transport systems of other urban areas in Europe.
Klíčová slova: logistics; Munich; integrated public transport system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2009
Datum podání práce: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 23. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: