Využitelnost technické analýzy na českém a polském akciovém trhu

Název práce: Využitelnosť technickej analýzy na českom a poľskom akciovom trhu
Autor(ka) práce: Brečka, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca na začiatku prezentuje teóriu, ktorá stojí za technickou analýzou a podmienkami jej použiteľnosti. Následne je popísaný spôsob, akým je testovaná úspešnosť indikátorov. Potom sú okomentované výsledky podľa jednotlivých titulov, indikátorov a trhov. Po zhodnotení úspešnosti technickej analýzy na jednotlivých trhoch je táto úspešnosť porovnaná medzi trhmi a z toho vyvodený záver o efektivite oboch trhov.
Klíčová slova: indikátory; hypotéza efektívnosti trhov; technická analýza
Název práce: Využitelnost technické analýzy na českém a polském akciovém trhu
Autor(ka) práce: Brečka, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce na začátku prezentuje teorii, která stojí za technickou analýzou a podmínkami její použitelnosti. Následně je popsán způsob, kterým je testovaná úspěšnost indikátorů. Pak jsou okomentovány výsledky podle jednotlivých titulů, indikátorů a trhů. Po zhodnocení úspěšnosti technické analýzy na jednotlivých trzích je tato úspěšnost porovnána mezi trhy a z toho vyvozený závěr o efektivitě obou dvou trhů.
Klíčová slova: technická analýza; indikátory; hypotéza efektivních trhů
Název práce: Usability of technical analysis on the Czech and Polish stock market
Autor(ka) práce: Brečka, Miloš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This paper initially presents the theory behind technical analysis and the conditions for using it. Then it describes how the test of indicators was made. Then the results are commented upon by various titles, markets and indicators. After evaluating the success of technical analysis on various markets, this success was compared between the markets what led to determination of the markets efficiencies.
Klíčová slova: technical analysis; effective markets hypothesis; indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2009
Datum podání práce: 1. 9. 2009
Datum obhajoby: 14. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: