Kodaňská kritéria EU

Název práce: Kodaňská kritéria EU
Autor(ka) práce: Chvojková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je sledovat vývoj rozšiřování Evropské unie s důrazem na situaci před a po kodaňkých kritériích. Dále se práce zaměřuje na vývoj Turecka jako kandidáta pro vstup do EU.
Klíčová slova: kritéria; Evropská unie; kodaňská
Název práce: Copenhagen's criteria of European Union
Autor(ka) práce: Chvojková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My task was to bring closer informations about diffusion of Europen Union before and after Copenhagen's criteria. Than I have chosen Turkey as a example of candidate to join to EU.
Klíčová slova: European Union; Copenhagen; criteria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2009
Datum podání práce: 13. 5. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: