Komparace poplatkové politiky bank v České republice, na Slovensku a v Polsku

Název práce: Komparace poplatkové politiky bank v České republice, na Slovensku a v Polsku
Autor(ka) práce: Kuklová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu a srovnání bankovních poplatků průměrného retailového klienta v České Republice. V úvodních částech jsou představeny události související s tématem bankovních poplatků v České republice jako snaha ministerstva financí uzákonit některá pravidla, žaloby na banky, anketa o nejabsurdnější poplatek a samozřejmě názory představitelů bank. Dále jsou zde popsány bankovní sektory Česka, Slovenska a Polska z hlediska struktury ( počet bank, podíl zahraničního kapitálu) a ziskovosti. Samotná analýza je provedena ve všech třech zemích v prvé řadě z pohledu průměrného českého klienta používajícího běžný účet a služby s ním související. Uvedeny jsou také některé údaje pro méně a více aktivního klienta. Výsledné náklady jsou posléze porovnány navzájem v absolutních hodnotách a ve vztahu k průměrné mzdě a srovnány s analýzou ?World Retail Banking Report? a slovenskou studií ?Porovnanie ročných nákladov na vedenie bežných účtov vo vybraných európskych krajinách?. V práci docházím k závěru, že nejdražší z vybraných zemí není Česká republika ale Polsko, a to jak v absolutních hodnotách, tak v porovnání poplatků jako procenta průměrné mzdy.
Klíčová slova: Polsko; Slovensko; Česká republika; poplatky; banky; bankovní systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2007
Datum podání práce: 4. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: