Sponzoring českého olympijského týmu

Název práce: Sponzoring českého olympijského týmu
Autor(ka) práce: Vybíral, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá aktuální marketingovou záležitostí sponzoringu sportu na konkrétním případě Českého olympijského týmu. Cílem této práce je na základě zrealizovaného výběrového šetření po ukončení olympijských her v Turíně 2006 zhodnotit efektivnost komunikace partnerů Českého olympijského týmu a kvantifikovat míru znalosti jejich partnerů v cílové skupině. Zároveň byly v práci pro porovnání využity výsledky předchozích výzkumů, které zpracovala profesionální agentura.
Klíčová slova: komerční komunikace; sport; olympismus; marketing sportu; sponzoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2006
Datum podání práce: 6. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: