-

Název práce: Finančná analýza a medzipodnikové porovnanie spoločnosti Tvrdošínska mliekareň s.r.o
Autor(ka) práce: Slota, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Kraus, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a mezipodnikovým srovnáním společnosti Tvrdošínska mliekareň s.r.o. Práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti prostřednictvím různých vybraných ukazovatelů a metod, běžně používaných i v praxi a na mezipodnikové srovnání s konkurenčními podniky z mlékárenského odvětví. Na základě této analýzy a porovnání jsou vyvozeny závěry o úspěšnosti řízení podniku. Výsledkem diplomové práce je závěrečné zhodnocení hospodaření podniku a posléze nalezení příčin, zodpovědných za nežádoucí stav.
Klíčová slova: medzipodnikové porovnanie; finančná analýza; Tvrdošínska mliekareň

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 23. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4545/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: