Postavení WTO a IMF ve světové ekonomice

Název práce: Postavení WTO a IMF ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Kobelka, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje strukturu a role Světové obchodní organizace a Mezinárodního měnového fondu. Na jejich základě analyzuje vybrané problémy organizací. V závěru kapitol o WTO a IMF autor rozebírá jejich současnou činnost v kontextu s hospodářskou krizí. V práci auto neporovnává WTO a IMF.
Klíčová slova: Aktuální vývoj a hospodářská krize; Struktura, role, problémy; Mezinárodní měnový fond, International Monetary Fund, IMF; Světová obchodní organizace, World Trade Organization, WTO
Název práce: Role of WTO and IMF in global economy
Autor(ka) práce: Kobelka, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Author writes about structure and roles of World Trade Organization an International Monetary Fund. He analyses their main problems based also on his findings. At the end of both parts about WTO and IMF author analyses their current work regarding to actual crisis. In this essay author does not compare WTO and IMF.
Klíčová slova: World Trade Organization, WTO; role, structure, problem, current work; International Monetary Fund, IMF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 24. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: