Politický marketing v primárních volbách Demokratické strany 2008

Název práce: Politický marketing v primárních volbách Demokratické strany 2008
Autor(ka) práce: Pistulková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Faturová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je politický marketing v primárních volbách Demokratické strany 2008 a způsob jeho využití Barackem Obamou a Hillary Clintonovou. Po teoretickém vymezení pojmu politický marketing je práce zaměřena na hlavní rysy kandidátů, které ovlivnily jejich obraz v očích voličů (problematika image, podpora celebrit a rodiny a využití mediálních prostředků). Práce se dále týká průběhu samotných primárních voleb a jednotlivých kroků, které během kampaně Clintonová i Obama učinili, dále pak možných dopadů těchto kroků na růst či pokles preferenčních hlasů ze strany voličů. Cílem práce je analyzovat primární prezidentské volby Demokratické strany v roce 2008 z hlediska politického marketingu a odpovědět na otázku, jaké klíčové faktory vedly k vítězství Baracka Obamy, jakým způsobem se mu podařilo překonat více jak dvacetiprocentní ztrátu podpory z počátku kampaně a zvítězit nad Clintonovou, která byla na začátku primárních voleb považovaná za jasnou favoritku.
Klíčová slova: volební kampaň; média; primární volby; kandidát; politický marketing
Název práce: Political marketing in Democratic Party primary elections 2008
Autor(ka) práce: Pistulková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Faturová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work analyzes the use of political marketing of Barack Obama and Hillary Clinton in Democratic Party primary elections 2008. Theoretical definition of political marketing is followed by a description of main characteristics of presidential candidates (image, support from celebrities and family and the use of media). Following part deals with primary elections themselves, with decisions made by Obama and Clinton and their outcome on exit polls. The goal of this work is to answer the question: What were the key elements that lead to the victory of Barack Obama and how did he succeed in winning over Hillary Clinton, who was considered to be the frontrunner to win?
Klíčová slova: election campaign; media; candidates; political marketing; primary elections

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2009
Datum podání práce: 29. 4. 2009
Datum obhajoby: 15. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18492/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: