Výukové simulátory pro tvorbu ekonomických a enviromentálních strategií

Název práce: Výukové simulátory pro tvorbu ekonomických a enviromentálních strategií
Autor(ka) práce: Ganoczy, Eduard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čulíková, Stanislava
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Požadavek na využití simulačních metod v rozhodovacích situacích při řízení ekonomických procesů je opakovaným požadavkem efektivnější přípravy školených manažerských týmů na různých úrovních řízení. Simulační technologie dnes výrazně ovlivňují schopnosti i možnosti kvalitního plánování i řízení těchto procesů. Současný vývoj informačních technologií umožňuje věrohodně simulovat průběh i výsledky zmíněných ekonomických procesů. Samotná simulace nenahrazuje praktickou činnost, ale značně ji zkvalitňuje a zintenzivňuje. Důkazem toho je propracovaný systém přípravy manažerských týmů různého stupně v hierarchii řízení společností na britských univerzitách, který je výsledkem kombinace nácviku praktické činnosti při řízení reálných rozhodovacích situací a simulací této činnosti na některém v diplomové práci uvedených simulátorů (virtuální simulace) a nácviku praktické rozhodovací činnosti týmu rozhodovatelů s podporou simulace (konstruktivní simulace). Předkládaná diplomová práce reaguje na některé z podstatných a aktuálních otázek možného využití simulačních technologií v pedagogickém procesu.
Klíčová slova: simulátor udržitelného rozvoje; strategie trvale udržitelného rozvoje; simulace; powersim; manažerské simulátory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: