Kodaňská kritéria a jejich význam v procesu přijímání Turecka do EU

Název práce: Kodaňská kritéria a jejich význam v procesu přijímání Turecka do EU
Autor(ka) práce: Georgievová, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce vysvětluje význam kodaňských kritérií. Tato kritéria hodnotí kandidáty na členství v EU podle třech aspektů: politický, ekonomický, legislativní. Toto hodnocení je každoročně publikováno Evropskou komisí pod názvem Zpráva o pokroku. Práce také popisuje přístupový rámec rámec kandidátských zemí do EU. Praktická část je zaměřena na Turecko, tzn. na plnění kodaňských kritérií Tureckem.
Klíčová slova: Zpráva o pokroku; Kodaňská kritéria; rozšíření; EU; Turecko
Název práce: The Copenhagen Criteria and their significance for Turkey's accession into the EU
Autor(ka) práce: Georgievová, Jitka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis explains the significance of the Copenhagen Criteria. These criteria evaluate candidates for EU membership according to three aspects: political, economic and legislative. This evaluation is published annually by the European Commission under the name Progress Report. The thesis also describes the EU accession process. The practical part of the paper examines Turkey's fulfillment of these criteria.
Klíčová slova: enlargement; Copenhagen Criteria; EU; Turkey; Progress Report

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2008
Datum podání práce: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: