Minulost, přítomnost a budoucnost obce Nový malín

Název práce: Minulost, přítomnost a budoucnost obce Nový malín
Autor(ka) práce: Rašnerová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Linhart, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou zákadních charakteristik obce Nový Malín. Jedná se předevších o analýzu demografické struktury obyvatelstva a popis sociální a technické infrastruktury v obci.Na danou analýzu pak navazují navrhovaná řešení pro budoucí rozvoj obce.Tato řešení vycházejí ze současné situace a výsledků dotazníkového šetření.Součástí práce je také historický přehled hlavních událostí, které mají vliv na současný život v obci.
Klíčová slova: -
Název práce: The past, present and future of a community called Novy Malin
Autor(ka) práce: Rašnerová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Linhart, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2006
Datum podání práce: 6. 6. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3181/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: