Sociální dopady transformačních reforem a monitorování chudoby na Slovensku

Název práce: Sociální dopady transformačních reforem a monitorování chudoby na Slovensku
Autor(ka) práce: Peter, Radoslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučerová, Jaroslava
Oponenti práce: Tomková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část - definice chudoby, různé koncepty, přístupy a měření. Aplikační část - ekonomický vývoj jako rámec vývoje sociálního, vznik, formování a vývoj systému sociálního zabezpečení na Slovensku, monitorování chudoby a sociální rizika reforem uskutečněných v letech 2003/2004.
Klíčová slova: trh práce; sociální systém; chudoba; sociální vyloučení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2006
Datum podání práce: 22. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: