Analýza vybraných spořících a investičních produktů poskytovaných českými bankami z hlediska výnosů, nákladů, rizika a likvidity

Název práce: Analýza vybraných spořících a investičních produktů poskytovaných českými bankami z hlediska výnosů, nákladů, rizika a likvidity
Autor(ka) práce: Felzmannová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Bauerová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce ?Analýza vybraných spořících a investičních produktů poskytovaných českými bankami z hlediska výnosů, nákladů, rizika a likvidity? je předložení přehledu možných způsobů zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím vybraných spořících a investičních produktů nabízených na českém finančním trhu. Praktická část se zabývá analýzou a následným porovnáním termínovaných vkladů, stavebního spoření, penzijního připojištění a investic do hypotečních zástavních listů, dluhopisů, akcií, investičních certifikátů a penzijních fondů. Pozornost je věnována především jejich výnosnosti, daňovému zatížení, rizikovosti, likviditě a nákladovosti. Dílčí cíl práce spočívá ve vybrání nejvýhodnějšího a nejméně výhodného produktu na základě výsledků provedené analýzy.
Klíčová slova: likvidita; riziko; náklady; výnosnost; otevřené podílové fondy; investiční certifikáty; akcie; dluhopisy; hypoteční zástavní listy; penzijní připojištění; stavební spoření; termínovaný vklad

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2007
Datum podání práce: 7. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: