Biopaliva

Název práce: Biopaliva
Autor(ka) práce: Skalický, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o biopalivech, které představují v současnosti se rozvíjející nový trend v oblasti obnovitelných zdrojů energie šetrnějších k životnímu prostředí. Je zaměřena především na situaci v našem nejbližším okolí, tedy na Evropskou Unii a Českou republiku.
Klíčová slova:
Název práce: Biofuels
Autor(ka) práce: Skalický, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: the current situation in the Czech republic; the increasing development of biofuels in the European Union and the Czech republic at present; historical development of biofuels; renewable sources of energy; biofuels

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2007
Datum podání práce: 8. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: