Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Islam v politike Arabských zemí, kultúrne historické súvislosti. Prípadová štúdia: Saudská Arábia

Autor práce: Lackovičová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci: Šabacká, Yvona

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Islam v politike Arabských zemí, kultúrne historické súvislosti. Prípadová štúdia: Saudská Arábia
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca pojednáva islam v politike arabských zemí, jeho kultúrne historické súvislosti. Prípadová štúdia sa týka Saudskej Arábie. Práca sa pri analýze historického kontextu zameriava najmä na oblasť Arabského polostrova. Cieľom práce je určiť, akým spôsobom vplýval islam na formovanie politického usporiadania jednotlivých štátnych celkov na území Arabského polostrova od čias pôsobenia Proroka Mohameda po rozpad Osmanskej ríše a do akej miery vplýva na politické usporiadanie Saudskej Arábie dnes. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá časť sa venuje historickému kontextu islamu. Druhá kapitola práce sa zaoberá islamskou kultúrou ako takou, vrátane jej základných povinností, islamského práva "šaría", ako i kultúrnymi dimenziami krajín Arabského sveta podľa Geerta Hofstedeho. Poslednú časť predstavuje prípadová štúdia.
Klíčová slova: jednota; Hofstede; islam ; kultúra; Saudská Arábia ; Mohamed

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Islam v politike Arabských zemí, kultúrne historické súvislosti. Prípadová štúdia: Saudská Arábia
Překlad názvu: Islam in the politics of Arabian countries, culturally historical context. A case study: Saudi Arabia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis deals with Islam in the politics of Arabian countries and with its culturally historical context. A case study is concerned with Saudi Arabia. As far as historical context is concerned, the thesis focuses on the territory of The Arabian peninsula, especially. The aim of the thesis is to find out, how Islam influenced a political organization in the individual state units from the time of the prophet Mohammed to the fall of the Ottoman Empire and how Islam influences a political organization of Saudi Arabia today. The thesis divides into three parts. The first part of the thesis devotes to historical context of Islam. A second part of the thesis deals with Islamic culture including its duties and practices, Islamic law sharia or cultural dimensions of Arabian world according to the studies of Geert Hofstede. The last part of the thesis is the case study.
Klíčová slova: unity; culture; Mohammed; Saudi Arabia; Islam; Hofstede

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 09.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce16489_xlacs04.pdf [738,43 kB]
Oponentura11449_sabacka.doc [57,00 kB]
Hodnocení vedoucího16489_lehmann.doc [54,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/16489/podrobnosti