Výstavy a veletrhy z pohledu malých a středních podniků

Název práce: Výstavy a veletrhy z pohledu malých a středních podniků
Autor(ka) práce: Domorádová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Hedbávný, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současné době obor výstavnictví stejně jako celá ekonomika čelí celosvětové finanční a ekonomické krizi. Organizátoři veletrhů se tak děsí masivního úbytku vystavovatelů z důvodů škrtů výdajů na propagaci, a tím i odmítnutí účastí na veletrzích. Je však třeba si uvědomit, že veletrhy nabízejí prezentaci co nejširšího sortimentu a firem z daného oboru na jednom místě a v jednom čase a jsou tak mnohdy účinnější než velkolepé a finančně náročné marketingové kampaně, které se mohou minout účinkem.
Klíčová slova: MSP; výstavy; veletrhy
Název práce: Exhibitions and trade fairs from the small and medium enterprises'point of view
Autor(ka) práce: Domorádová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Hedbávný, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowdays the exhibition business and whole economics are attacked by the impacts of world-wide crisis. The organizers of exhibitions and trade fairs are afraid of massive decrease in exhibitors interest info taking part at these shows. Is it really important to realize that these shows offer a quality presentation of wide assortment and companies from current branch at one place and at the same time. This fact cause that exhibitions or trade fairs are often more effective than any grandiose marketing campaign.
Klíčová slova: small and medium enterprise; exhibition; trade fair

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2008
Datum podání práce: 6. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16243/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: