Dopady americké hypoteční krize na ekonomiku Islandu

Název práce: Dopady americké hypoteční krize na ekonomiku Islandu
Autor(ka) práce: Radilová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antoš, Ondřej
Oponenti práce: Jílek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se nejprve zaměřuje na počátky a příčiny krize na hypotečním trhu ve Spojených státech. Zabývá se jejími lokálními i globálními důsledky a vysvětluje její vznik na pozadí ekonomické teorie. Po té plynule přechází na popis počátků krize na islandském trhu. Je zde popsáno co krizi předcházelo již v období konjunktury a po vypuknutí je popsán průběh krize včetně jejích dopadů na makroekonomické veličiny. V závěru práce je islandská krize vysvětlena na základě ekonomické teorie a srovnána s americkou krizí. Také je zde zodpovězena otázka, zda byl Island opravdu obětí krize na americkém hypotečním trhu.
Klíčová slova: Credit crunch; Island; Krize; spekulační bublina na trhu nemovitostí; Subprime hypotéka
Název práce: Impact of the american mortgage crisis on the economy of Iceland
Autor(ka) práce: Radilová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antoš, Ondřej
Oponenti práce: Jílek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper concentrates on the beginning of the mortgage crisis on the United States mortgage market. It deals with its global and local impacts and explains its origin against the economic background. After that it fluently continues with describing the origins of the Icelandic crisis. It is mentioned in this part that despite the economic boom the origins of the crisis had arisen at that time. After the burst the progression of the crisis including its impacts on macroeconomic indicators is described in this document. In conclusion the Icelandic crisis is being explained on the economic theory basis, compared to the American crisis and the question if Iceland was really a victim of the subprime mortgage crisis is answered there.
Klíčová slova: Credit crunch; Subprime mortgage; Crisis; Iceland; housing bubble

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2008
Datum podání práce: 11. 1. 2009
Datum obhajoby: 26. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: