Rozmach socialismu 21. století v Latinské Americe a jeho geopolitický vliv

Název práce: Rozmach socialismu 21. století v Latinské Americe a jeho geopolitický vliv
Autor(ka) práce: Fiala, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje vzrůstajícímu počtu levicových vlád v Latinské Americe, zkoumá historický sociálně-ekonomický vývoj způsobující "rozmach nového socialismu", zkoumá vliv socialismu na domácí ekonomiky, na orientaci zahr. politik, na spolupráci zemí v Latinské Americe a nová politicko geografická pouta hlavně mezi Kubou, Venezuelou, Bolívií a Nikaraguí(popř. Ruskem, Iránem a Čínou). Práce se rovněž snaží odhadnout budoucí vývoj v L.A.
Klíčová slova: Venezuela; socialismus 21. století; Hugo Chávez
Název práce: Expansion of Socialism of XXI. Century in Latin America and his Geopolitical Influence
Autor(ka) práce: Fiala, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is devoted to increasing number of leftist governmants in Latin America and to social-economic development till present which cause "expansion of socialism of XXI. century". This thesis investigates the influence of socialism on national economies, on orientation of foreign politics, on increasing cooperation of countries in Latin America. This thesis examines new geopolitical relations between Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Russia, Iran, China...My thesis tries to estimate the future development in Latin America.
Klíčová slova: socialism of XXI. century; Venezuela; Hugo Chávez

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15745/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: