Potravinová krize na začátku 21. století: příčiny a dopady na světovou ekonomiku

Název práce: Potravinová kríza na začiatku 21.storočia: príčiny a dopady na svetovú ekonomiku
Autor(ka) práce: Mutalová, Ingrida
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce je vysvetliť príčiny a dopady potravinovej krízy v posledných rokoch, pričom kríza je vnímaná najmä z hľadiska nárastu cien jednotlivých potravinových komodít. V jednotlivých kapitolách sa zaoberám faktormi, ktoré zapríčinili nárast cien v potravinovej oblasti ako aj ich ekonomickými a sociálnymi dopadmi. Súčasťou práce je taktiež pohľad na dopady potravinovej krízy v rôznych regiónoch sveta. Do práce som zahrnula aj kapitolu o pomoci medzinárodných organizácií štátom v núdzi. Na záver som načrtla možné riešenia, ktoré by mohli pomôcť spomaliť nárast cien potravín.
Klíčová slova: faktory vzniku potravinovej krízy; dopady ( ekonomické a sociálne); potravinová kríza
Název práce: Potravinová krize na začátku 21. století: příčiny a dopady na světovou ekonomiku
Autor(ka) práce: Mutalová, Ingrida
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je vysvětlit příčiny a dopady potravinové krize v posledních letech, přičemž krize je vnímaná především z hlediska růstu cen jednotlivých potravinových komodit. V příslušných kapitolách se zaobírám faktory, které zapříčinili růst cen v potravinové oblasti a rovněž jejich ekonomickými a sociálními dopady. Součástí práce je pohled na dopady potravinové krize v různých regionech světa. Do práce jsem zahrnula také kapitolu o pomoci mezinárodních organizací státem v nouzi. Na závěr jsem načrtla možné řešení, které by měla pomoci zpomalit růst cen potravin.
Klíčová slova: dopady ( ekonomické a sociální ); faktory vzniku potravinové krize; potravinová krize
Název práce: Food crisis at the beginnig of the 21. century: causes and impacts on world economy
Autor(ka) práce: Mutalová, Ingrida
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to explain causes and impacts of global food crisis in last years. The crisis is taken as the increase in prices of food commodities. In particular chapters I'm dealing with the factors which have caused the growth in food area as well as with their economic and social impacts. A part of the thesis is also a look on the impacts of the food crisis in different regions of the world. Included are also chapters about international organizations helping countries facing problems related to food crisis. In conclusion I have sketched some possible solutions that could help to slow down the phenomenon of increasing prices.
Klíčová slova: imapcts ( economic and social) of the golbal food crisis; factors of food crisis; global food crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15331/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: