Regionální nerovnováha a její řešení prostřednictvím programu INTERREG IIIA

Název práce: Regionální nerovnováha a její řešení prostřednictvím programu INTERREG IIIA
Autor(ka) práce: Štěrbová, Marta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku regionální a strukturální politiky. V teoretické části jsou uvedeny příčiny vzniku regionální politiky, její podstata, principy, nástroje a cíle a rovněž i historický vývoj. Tato práce se podrobněji zabývá přeshraniční spoluprací, jež je na území České republiky podporována programem INTERREG IIIA. Dále je pozornost věnována srovnání programových odlišností mezi programovacím obdobím 2004 -- 2006 a 2007 -- 2013, a to konkrétně na česko -- polské hranici. Praktická část analyzuje výsledky programového období 2004 -- 2006 z hlediska všech pěti hranic (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko). Cílem této práce je zhodnotit význam regionální politiky ČR v souvislosti na využití programu INTERREG IIIA.
Klíčová slova: program; republika; česká; INTERREG IIIA; spolupráce; přeshraniční; politika; strukturální; regionální
Název práce: Regional disequelibrium and solution of this by INTERREG IIIA program
Autor(ka) práce: Štěrbová, Marta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on problems of regional and structural policy. In theoretical part there are described the reasons of the creation of regional policy, substance, principles, tools and historical development. This thesis deals with international cooperation which is supported by the program called INTERREG IIIA, in Czech republic. Another part deals with comparison of programmmatic differencies on czech-polish borders during the 2004-2006 and the 2007-2013 period. Practical part analyzes results from all five borders (Saxony, Bavaria, Austria, Slovakia, Poland) during the 2004-2006 period. The target of this thesis is tio analyze the significance of regional policy in Czech republic by using INTERREG IIIA program.
Klíčová slova: regional; republic; czech; INTERREG IIIA; program; cooperation; cross-border; policy; structural

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2008
Datum podání práce: 12. 1. 2009
Datum obhajoby: 26. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: