WTO a regionalismus - vztah multilaterální a regionální liberalizace

Název práce: WTO a regionalismus - vztah multilaterální a regionální liberalizace
Autor(ka) práce: Knebel, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje vývoj multilateralismu a regionalismu jako možností liberalizace mezinárodního obchodu. První kapitola je zaměřena na popis vývoje multilateralismu od konce 2. světové války do současnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj regionalismu a popisuje zejména jeho obecné rysy. Poslední kapitola popisuje vzájemný vztah těchto směrů a jejich vliv na liberalizaci mezinárodního obchodu a stejně tak nastiňuje možný budoucí vývoj tohoto vztahu.
Klíčová slova: liberalizace mezinárodního obchodu; multilateralismus; WTO; regionalismus
Název práce: WTO and regionalism - relationship of multilateralism and regional liberalization
Autor(ka) práce: Knebel, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper describes development of multilateralism and regionalism as a means of liberalization of international trade. The first chapter gives description of development of multilateral liberalization since the end of the Second World War till today. Second chapter deals with the development of regionalism and it aims especially at it's general characteristics. The last chapter depicts mutual relationship between regionalism and multilateralism and their influence on liberalization of international trade and understates possible future development in this relationship.
Klíčová slova: liberalization of international trade; multilateralism; WTO; regionalism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: