Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví

Název práce: Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví
Autor(ka) práce: Chaloupecká, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kohoutová, Olga
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí postavení spotřebitele v českém zdravotnictví. Zaměřuje se na práva a povinnosti spotřebitele,která se týkají zdravotnictví. Nejdůležitějším zákonem je zákon o péči o zdraví lidu. Spotřebitel má například právo odmítnout lékařskou péči, zvolit svého lékaře a zdravotní pojišťovnu a povinnost platit zdravotní pojistné.
Klíčová slova: legislativa; práva; povinnosti; spotřebitel; pacient; zdravotnictví
Název práce: The Protection Of Consumer Connected With Health Service
Autor(ka) práce: Chaloupecká, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kohoutová, Olga
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2007
Datum podání práce: 9. 1. 2007
Datum obhajoby: 15. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4624/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: