Úloha Světové zdravotnické organizace v boji proti epidemii HIV/AIDS v rozvojovém světě

Název práce: Úloha Světové zdravotnické organizace v boji proti epidemii HIV/AIDS v rozvojovém světě
Autor(ka) práce: Effenberková, Erika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Němečková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá Světovou zdravotnickou organizací, WHO při OSN a její úlohou, kterou hraje v boji proti epidemii HIV/AIDS. Řeší postavení WHO, její komparativní výhody ve zdravotnických otázkách a jakými konkrétními programy se v této otázce angažuje. Práce také ukazuje, proč je důležité se touto problematikou zabývat a jaké jsou dopady této epidemie.
Klíčová slova: rozvojové země; HIV/AIDS; Světová zdravotnická organizace
Název práce: The Role of the World Health Organization on Fight against the epidemy HIV/AIDS in developing countries
Autor(ka) práce: Effenberková, Erika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Němečková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work concentrates on the World Health Organisation, WHO and the role it plays in fighting the HIV/AIDS epidemy. It discusses the postition of WHO, its advantages and specific programmes it initiates. The work also indicates the importance of studying the topic and consequences of the epidemy.
Klíčová slova: developing countries; HIV/AIDS; World Health Organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 8. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13539/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: