Alikace standardů kvality sociální práce v sociálních zařízeních

Název práce: Aplikace standardů kvality sociální práce v sociálních zařízeních
Autor(ka) práce: Gojdič, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Krobholz, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Sociálna starostlivosť zaisťovaná štátom sa premenila v široké spektrum ponuky sociálnych služieb. Štandardy kvality sa týkajú všetkých sociálnych služieb a ich podstatným rysom je ich všeobecnosť a aplikovateľnosť na všetky druhy sociálnych služieb. Štandard je teda funkčná dohodnutá norma, ktorá môže byť bezprostredne aplikovaná v praxi a vychádza pritom z najnovších poznatkov na poli sociálnych služieb a sociálnej politiky všeobecne. V mojej práci poukazujem na význam zavádzania rovnakých Štandardov kvality, a ich monitoring ako nástroj na zvyšovanie kvality poskytovania úrovne sociálnych služieb.
Klíčová slova: Supervízia; Monitoring; Sociálna služba; Sociálne zariadenie; Sociálna starostlivosť; Štandardy kvality
Název práce: Alikace standardů kvality sociální práce v sociálních zařízeních
Autor(ka) práce: Gojdič, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Krobholz, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Sociálna starostlivosť zaisťovaná štátom sa premenila v široké spektrum ponuky sociálnych služieb. Štandardy kvality sa týkajú všetkých sociálnych služieb a ich podstatným rysom je ich všeobecnosť a aplikovateľnosť na všetky druhy sociálnych služieb. Štandard je teda funkčná dohodnutá norma, ktorá môže byť bezprostredne aplikovaná v praxi a vychádza pritom z najnovších poznatkov na poli sociálnych služieb a sociálnej politiky všeobecne. V mojej práci poukazujem na význam zavádzania rovnakých Štandardov kvality, a ich monitoring ako nástroj na zvyšovanie kvality poskytovania úrovne sociálnych služieb.
Klíčová slova: Monitoring; Sociálne služby; Sociálne zariadenie; Štandardy kvality
Název práce: Aplikace standardů kvality sociální práce v sociálních zařízeních
Autor(ka) práce: Gojdič, Igor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Krobholz, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Social welfare secured by the state has changed into a wide spectrum of social services. Quality standards touch every social service. Its cardinal feature is its generality on each kind of social service. A Quality standard is an agreed functional norm which can be applied directly in practice and it comes out of the newest information on the social welfare field and social policy in general. In my bachelor`s thesis, I suggest the meaning of implementing the same Quality standards and their monitoring as a tool on raising the quality of social welfare.
Klíčová slova: Monitoring; Quality standard; Social welfare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 13. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: