Informační systémy pro podporu krizového řízení

Název práce: Informační systémy pro podporu krizového řízení
Autor(ka) práce: Malý, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Valík, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Porovnání plánované funkčnosti a architektury informačního systému krizového řízení České republiky s obecnými světovými trendy a legislativními předpisy. Práce popisuje jak klady, tak zápory navrhovaného řešení informačního systému a navrhuje možné způsoby zlepšení.
Klíčová slova: krize; mimořádná událost; krizové řízení; Informační systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2006
Datum podání práce: 7. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: