Vývoj zdanění v Irské republice a jeho vliv na hospodářský růst země na konci 20. století

Název práce: Vývoj zdanění v Irské republice a jeho vliv na hospodářský růst země na konci 20. století
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mach, Petr
Oponenti práce: Bartoň, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je určení vlivu zdanění na hospodářský růst Irské republiky na konci 20. století. Pokusím se shrnout základní daňovou teorii a empirické studie zabývající se vlivem zdanění na ekonomický růst. Zaměřím se na historický vývoj Irska a na vývoj irského daňového systému. Pokusím se provést analýzu závislosti hospodářského růstu na výši zdanění a analýzu závislosti daňového výnosu na výši zdanění. Poté se pokusím shrnout nejčastěji uváděné příčiny hospodářského růstu v Irské republice v 90. letech 20. století.
Klíčová slova: Zdanění; Irská republika; Hospodářský růst; Daňový systém
Název práce: The Evolution of Irish tax system and its influence over the economic growth at the end of 20th century
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mach, Petr
Oponenti práce: Bartoň, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this paper is to establish the influence of taxation over the economic growth in the Republic of Ireland at the end of 20th century. I will try to summarize the basic tax theory and empirical studies that deal with question "how can taxation affect economic growth?" I will focus on history of the Republic of Ireland and on evolution of Irish tax system. I will try to make a regressive analysis of dependence of economic growth on taxation and analysis of dependence of tax revenue on taxation. Finally, I will try to summarize the main causes of economic growth in the Republic of Ireland in 90's of 20th century.
Klíčová slova: Tax system; Taxation; Republic of Ireland; Economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: