Řešení markovských řetězců s oceněním přechodů pomocí MS Excel

Název práce: Řešení markovských řetězců s oceněním přechodů pomocí MS Excel
Autor(ka) práce: Rusín, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kořenář, Václav
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci v prostředí MS Excel, která řeší úlohy markovských rozhodovacích řetězců. Práce obsahuje teoretickou část s popisem markovských řetězců s oceněním přechodů a praktickou část s popisem aplikace. V aplikaci lze řešit markovské rozhodovací řetězce s konstantním oceněním přechodů, s měnícím se oceněním přechodů a rozhodovací procesy s alternativami. Aplikace řeší pouze úlohy malého rozsahu s maximálním počtem pěti stavů a deseti iterací.
Klíčová slova: markovské řetězce s oceněním přechodů - aplikace; rozhodovací proces s alternativami; měnící se ocenění přechodů; konstantní ocenění přechodů; markovské rozhodovací procesy; markovské řetězce s oceněním přechodů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: