Vysokorychlostní železniční doprava ve Francii

Název práce: Vysokorychlostní železniční doprava ve Francii
Autor(ka) práce: Keprt, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Balatka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Po charakteristice vysokorychlostní železniční dopravy se práce zaměřuje na francouzský vysokorychlostní železniční systém a s ním související mezinárodní projekty. Práce porovnává vysokorychlostní železniční dopravu s konkurenčními dopravními obory.
Klíčová slova: -
Název práce: High-speed trains in France
Autor(ka) práce: Keprt, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Balatka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2008
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 28. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: