Získávání, pěstování a udržování zákazníků firmy

Název práce: Získávání, pěstování a udržování zákazníků firmy
Autor(ka) práce: Opatová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubíková, Dagmar
Oponenti práce: Wiener, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bylo navrhnout určitá doporučení pro společnost Hewlett-Packard s.r.o. v oblasti získávání a udržování zákazníků. V práci je vyjádřen vztah firmy k zákazníkům a možnostem ovlivňování zákazníků. Je zde představena společnost Hewlett-Packard s.r.o. a navrhnuty určitá doporučení v této oblasti.
Klíčová slova: marketingový management; počítače; ovlivňování; prodej; zákazníci
Název práce: Obtaining, growing and maintainance of company's customers
Autor(ka) práce: Opatová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jakubíková, Dagmar
Oponenti práce: Wiener, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2006
Datum podání práce: 7. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3191/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: