Hypoteční úvěry v ČR

Název práce: Hypoteční úvěry v ČR
Autor(ka) práce: Šíma, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Murtingerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá řešením otázky vlastního bydlení v ČR. Prozkoumá možnosti, které se nabízejí ze strany státu ve formě různých přímých či nepřímých podpor, dále se zaměří na charakteristiku hypotečního úvěru a jeho využití, zmíněno je také spousta administrativně-právních postupů. Další část seznamuje s hodnocením klienta pomocí metody úvěrového scoringu s využitím scoringové funkce, individuálního hodnocení a následný posouzením bonity klienta. Poslední kapitola analyzuje s použitím tabulek a grafů český hypotekární trh a hledá nejlepší metodu pro posouzení jednotlivých hypotečních produktů. V závěru jsou srovnávána data týkající se hypotečních trhů všech států Evropské unie.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2006
Datum podání práce: 22. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: