Úloha Due diligence v procesech M&A

Název práce: Úloha Due diligence v procesech M&A
Autor(ka) práce: Galgonek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Zdráhalová, Miluše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Organický růst každé společnosti je bezesporu žádoucí. Jednou ze strategií, která růstu společnosti napomáhá, jsou fúze a akvizice. Fúze společností jsou často považovány za nejlepší způsob generovaní vyšších zisků, zvyšování tržního podílu a rozšiřování tak klientské základny, na druhou stranu s sebou nesou řadu skrytých problémů. Transakční proces je značně složitý, zdlouhavý a komplexní z hlediska oblastí, které musí být prozkoumány a z hlediska otázek, které musí být investorovi zodpovězeny. Nástrojem úspěšného řízení potenciálních rizik v souvislosti s transakcí je proces zvaný due diligence, nebo-li předinvestiční prověrka kupované společnosti, která je svou povahou a úlohou jednou z nejzásadnějších fází transakčního cyklu.
Klíčová slova: -
Název práce: Role of Due diligence in process of M & A
Autor(ka) práce: Galgonek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Zdráhalová, Miluše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2008
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8266/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: