Vliv internetu na informační společnost

Název práce: Vliv internetu na informační společnost
Autor(ka) práce: Bort, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce v úvodu popisuje data, informace, znalosti a informační a komunikační technologie (ICT). V další části se věnuje internetu jako informačnímu médiu nového věku, zabývá se problematikou jeho rychlého rozvoje a rozebírá některé jeho komunikační služby (elektronická pošta, world wide web, instant messaging, peer to peer). Práce z různých pohledů zkoumá a hodnotí vliv internetu a ICT na současnou informační společnost.
Klíčová slova: vyhledávače; internet; informační a komunikační technologie; znalosti; informace; data
Název práce: Influence of the Internet on the information society
Autor(ka) práce: Bort, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Influence of the Internet on the information society
Autor(ka) práce: Bort, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3195/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: