Elektronický podpis v obchodní společnosti

Název práce: Elektronický podpis v obchodní společnosti
Autor(ka) práce: Fejfarová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Bébr, Richard; Ing. Bébr,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na problematiku spojenou s elektronickým podpisem v ČR. Cílem této práce je pomoci společnosti ACCOM czech, a.s. rozhodnout se pro konkrétní produkt nebo alespoň vybrat firmu, která působí na českém trhu a poskytuje služby v oblasti elektronického podpisu. Po posouzení nabídky firem pomocí multikriteriálního výběru se jako nejvhodnější zdá společnost PostSignum QCA z důvodu příznivých cen a také kvůli elektronické značce, kterou chce společnost používat pro elektronickou fakturaci. Na konci práce jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné EP využít.
Klíčová slova: elektronické podání; kvalifikovaný certifikát; certifikační autorita; elektronická fakturace; elektronická značka; elektronický podpis
Název práce: Electronic signature in trading company
Autor(ka) práce: Fejfarová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Bébr, Richard; Ing. Bébr,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: