Možnosti vstupu na čínský ICT trh

Název práce: Možnosti vstupu na čínský ICT trh
Autor(ka) práce: Hovad, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Málková, Helena
Oponenti práce: Koubský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi vstupu na čínský trh informačních a komunikačních technologií. Definuje a popisuje jednotlivé formy vstupu a zabývá se vstupní strategií. V práci jsou obsaženy obchodní příležitosti na tomto trhu a případové studie firem, které na trh vstoupily nebo chtějí vstoupit.
Klíčová slova: formy vstupu; obchodní příležitosti; informační technologie; vstupní strategie; ICT; Čína
Název práce: The Possibilities of Entering the Chinese ICT market
Autor(ka) práce: Hovad, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Málková, Helena
Oponenti práce: Koubský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: