Segmentace trhu barev a laků

Název práce: Segmentace trhu barev a laků
Autor(ka) práce: Procházková, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Kočař, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je odhalit segmenty na českém trhu barev a laků. Práce obsahuje charakteristiku produktů a jednotlivých tržních subjektů. Data jsou zpracována na základě primárních dat (dotazníkové šetření) a sekundárních dat (obsahová analýza). Práce obsahuje analýzu 1. stupně, analýzu 2. stupně a shlukovou analýzu. Výsledkem je charakteristika jednotlivých segmentů včetně marketingového doporučení.
Klíčová slova: tvorba segmentů; shluková analýza; dotazníkové šetření; marketingový výzkum; Segmentace
Název práce: Colours and lacquers market segmentation
Autor(ka) práce: Procházková, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Kočař, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6780/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: